Škríp

Rodina Škríp (Od Škrípov)

Predkom tejto malej rodiny je Jozef Faško (1828-1878) z Filipova, syn Jána z línie Jančiar. Jeho bratia boli predkami rodín Filip 1850 (Peter) resp. Cifrík, Dídaj a Chrmaj (Ján).
Prvý krát sa prímeno Škríp v matrike uvádza v roku 1873 pri horeuvedenom Jozefovi a potom už aj pri jeho potomkoch, vyskytlo sa aj v katastri nehnuteľností.
Meno je zrejme odvodené zo slova škrípať. Môžeme sa však len domnievať, prečo bol Jozef tak prezývaný, možno preto lebo rozprával nepríjemným škrípavým hlasom, alebo sa v jeho okolí vyskytovalo niečo, čo škrípalo?
V rodine sa ešte v ústnom podaní používalo aj ďalšie prímeno Beľo (od Beľov), koho tak začali volať ako prvého, však nevieme. Význam prímena môže byť dvojaký. Od slova biely, čo by znamenalo, že osoba mala napr. svetlé vlasy alebo pokožku (podobne pozri pri prímene Rudáš). Druhým významom by mohlo byť domácke meno Belo, čo znamená Vojtech, nikto s takýmto menom ale v príbuznosti rodiny nie je, mohla ho však napr. priniesť zo svojej rodiny niektorá manželka.
Ako už bolo spomínané, táto rodina je málopočetná. Jozef mal len jedného syna Jána, ktorý mal dvoch synov, z ktorých jeden zahynul v prvej svetovej vojne, oženil sa len druhý syn. Z jeho potomkov už žije asi len jedna dcéra na západnom Slovensku, čo znamená, že táto rodina Faškovcov vymrela po meči. Žijú len potomkovia, ktorí už ale patria do iných rodov.

jan skrip
Ján Faško Škríp (1895)
50. roky 20. stor.
(foto poskytla A. Kánová)
Priložený súbor: