Jozef 1802

Rodina Jozef 1802 - Valaská

Rodina je nazvaná podľa Jozefa Faška (1802-1878), narodeného vo Filipove. Jeho otcom bol Daniel Faško z línie Jančiar a jeho bratmi boli predkovia všetkých ostatných rodín v tejto línii.
Jozef žil v roku 1821 ešte v rodičovskom dome vo Filipove, v roku 1823 sa ale oženil s Máriou z Valaskej, kde sa aj po svadbe usadili. Keďže vo Valaskej v tom čase nežili iní Faškovci, rodina nepoužívala žiadne prímeno.
Jozef mal postupne tri manželky, s ktorými mal 9 detí, zo štyroch synov sa dožili dospelosti len dvaja. Starší Štefan nemal žiadnych dospelých potomkov, preto ním táto časť rodiny asi začiatkom 20. storočia vymrela.
Mladší Jozefov syn bol Pavol (1850-1881). Ten mal dvoch synov, Jozefa a Jána, ktorých potomkovia žijú dodnes vo Valaskej, ale aj inde v okrese Brezno.

Priložený súbor: