Výzva

Práca na zostavovaní rodokmeňa je prakticky nekonečná, stále je šanca na zistenie nových informácií. Preto by som chcel vyzvať všetkých potenciálnych príbuzných alebo záujemcov o poskytnutie informácií, ktoré majú k dispozícii a ktoré sú ochotní poskytnúť. Vybrané informácie budú s Vaším súhlasom zverejnené aj na tejto stránke.

Konkrétne by som chcel požiadať o:

  • opravu alebo spresnenie chybných alebo nedostatočných údajov,
  • doplnenie informácií, ktoré na stránke chýbajú (celé vetvy, rodiny, osoby, údaje o osobách),
  • pripomienky k zlepšeniu úrovne tejto stránky,
  • poslanie starších fotografií osôb (Vašich predkov alebo príbuzných),
  • poslanie starších fotografií lokalít, kde žili Faškovci (hlavne Filipovo),

Fotografie prosím doplniť stručným popisom a približným rokom ich vzniku, môžu byť naskenované a poslané e-mailom prípadne doručené poštou alebo osobne, po prefotení ich vrátim.
Mojim cieľom je zostaviť fotografickú databázu predkov všetkých rodín a miest, kde žili. Fotografie nežijúcich osôb budú zverejnené aj na tejto stránke spolu s popisom a uvedením mena osoby, ktorá ich poskytla.

Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí mi v minulosti pomohli a stále pomáhajú pri rozširovaní vedomostí o našich spoločných predkoch a zároveň by som chcel požiadať aj ostatných, ktorí majú záujem a chceli by sa podeliť so svojimi vedomosťami o rode Faškovcov alebo o informácie s ním súvisiace alebo by chceli vedieť viac o rode Faškovcov alebo niektorej jeho rodine, aby sa so mnou spojili prostredníctvom niektorého z uvedených kontaktov.
Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí poskladať čo možno najucelenejšiu mozaiku rodu Faškovcov.

A úplne na záver jeden vtip, týkajúci sa príbuzenských vzťahov, ktorý som raz našiel na internete:

Jeden doktor na stáži navštívil miesto nazývané honosne mentálny inštitút a spýtal sa jedného pacienta: "Ako ste sa sem dostali? Aká je povaha vašej choroby?"
"No, začalo to tým, že som sa oženil. To som nikdy nemal robiť. Vzal som si totiž jednu vdovu, čo mala dospelú dcéru, ktorá sa teda stala mojou nevlastnou dcérou. Keď prišiel na návštevu môj otec, tak sa do nej zamiloval a potom sa s ňou oženil, takže moja nevlastná dcéra teraz bola mojou nevlastnou matkou. Potom sa mojej žene narodil syn, ktorý bol samozrejme tiež otcov švagor, pretože to bol brat jeho manželky. No, ako som vám hovoril, moja nevlastná dcéra bola tiež mojou nevlastnou matkou, takže jej malý brat bol teraz aj mojím strýčkom. No a z toho tiež vyplýva, že moja žena, ktorá je matkou mojej nevlastnej matky, je tiež mojou babičkou a ja som teda jej vnuk. Ale to nie je všetko. Pretože mám za ženu nevlastnú babičku, nie som len jej manžel a vnuk, ale som tiež svoj vlastný dedko. Teraz už chápete, prečo som tu?"