Rozšírenie a početnosť

V súčasnosti podľa sčítaní obyvateľstva žije na Slovensku asi 650 Faškovcov a asi 50 Kaclíkovcov. Väčšia časť z nich žije v Brezne a Beňuši (najmä Filipove) a ich blízkom okolí. Po kontaktoch s viacerými menovcami po celom Slovensku som zistil, že takmer všetci majú pôvod v Brezne alebo Beňuši a teda sú si viac alebo menej príbuzní.

BreznoFilipovo
Brezno
Filipovo

Výnimkou sú zatiaľ dve vetvy Faškovcov, kde pôvod z Horehronia zatiaľ nevieme dokázať, ale spolu s ich členmi ho predpokladáme. Prvou vetvou je početná tzv. Valaskobelianska vetva. Jej členovia pochádzajú z obce Valaská Belá, kde žili už v 19. storočí a odtiaľ sa rozišli po Slovensku, ale hlavne do Čiech a jedna rodina dokonca do USA. (Poznámka: výsledky DNA testu z roku 2012 nepotvrdili príbuznosť a teda priezvisko Faško vo Valaskej Belej zrejme vzniklo nezávisle na horehronských Faškovcoch)
Druhou zatiaľ nezaradenou je tzv. Komlóšska vetva. Jej členovia pochádzajú z obce Slovenský Komlóš (Tótkomlós) v Békešskej župe na juhu dnešného Maďarska. Žili tam už v polovici 19. storočia, ale podľa zatiaľ dosť hmlistých indícií pochádzajú z evanjelických Faškovcov z Brezna, ktorí sa rôznymi okľukami cez Gemer a Spiš dostali až do južného Maďarska. Po vojnových udalostiach sa okolo roku 1948 v rámci tzv. repatriácií (výmeny obyvateľstva) dostali späť na Slovensko a usídlili sa v okolí Galanty, časť rodiny ostala žiť v Maďarsku. (Poznámka: výsledku DNA testu v roku 2012 potvrdili príbuznosť tejto vetvy s Faškovcami v Brezne aj Beňuši)

Početná skupina Faškovcov žije aj v Českej republike. Je ich okolo 80 osôb, pochádzajú z rôznych rodín, prevažne z Beňuša, ale aj z Valaskej Belej a sú roztrúsení po celom území. Žijú tu aj asi dve desiatky Kaclíkovcov, pri skontaktovaní sa s dvomi z nich sme však doteraz nepreukázali ich spojitosť so Slovenskom.
Približne 100 osôb s priezviskom Fasko alebo Kaclik žije aj v USA. Dostali sa tam vo vysťahovaleckom období začiatkom 20. storočia, niektorí však až emigráciou po februárových udalostiach v roku 1948. S väčšinou z nich sa mi podarilo skontaktovať a zistili sme, že ich predkovia pochádzajú tak z Beňuša, ako aj z Brezna, jedna rodina aj z Valaskej Belej.

Graf waldersee fotoFaskoSimon foto
Loď Graf Waldersee, s ktorou viacerí Faškovci plávali za novým životom do USA
(zdroj: www.ellisislandrecords.org )
Hárok zo sčítania obyvateľov v Clevelande v roku 1930,
kde je zapísaný aj Simon Fasko s rodinou
(zdroj: www.footnote.com)

Aj v Nemecku žijú potomkovia horehronských Faškovcov. Podľa získaných informácií pochádzajú z breznianskych evanjelických a zemanských Faškovcov, ktorí tam prišli už v období náboženského prenasledovania koncom 17. storočia. V súčasnosti žijú v meste Waldfishbach a v jeho širšom okolí a používajú priezvisko Fasco. O svojom pôvode v Brezne vedia.
Ojedinele žijú Faškovci aj v iných krajinách. Kontakty som získal vo Švajčiarsku (Fasko, pochádzajú z Beňuša) a v Maďarsku (Faskó, pochádzajú zo Slovenského Komlóša), v súčasnosti niektorí Faškovci zo Slovenska pracujú aj v zahraničí (Veľká Británia, Írsko, Čína) a pod.

Spolu teda žije vo všetkých krajinách cca 950 členov rodu Faško. V databáze ich mám momentálne zaevidovaných už takmer 770, čo predstavuje asi 80 % všetkých možných osôb. Podrobnosti podľa jednotlivých rodín sú v tabuľke tu