rodové vetvy

Štúdiom prameňov sa vykryštalizovalo niekoľko vetiev Faškovcov, ktoré sa doteraz nepodarilo prepojiť, pri niektorých však príbuznosť predpokladáme. Niektoré z nich v minulosti vymreli, iné prežili až do súčasnosti. Podrobnejšie informácie sú uvedené pri jednotlivých vetvách, ktoré sú zoradené chronologicky podľa aktuálne známych údajov.
Niektoré vetvy rodu (hlavne z Beňuša) bolo vzhľadom na ich rozsiahlosť potrebné rozčleniť na línie a tie zasa na rodiny. V nasledujúcom súbore je prehľad všetkých vetiev, línií a rodín Faškovcov uvedených na tejto stránke aj s orientačnými údajmi o ich rozšírení na Slovensku a v iných štátoch.

Učiteľsko - farárska vetva (koniec 16. stor. - 17. stor.)

Dosiaľ najstaršia známa vetva Faškovcov. Poznám len niekoľko členov, ktorí pochádzali z Brezna. Boli to vysoko vzdelané osoby, ktoré boli učiteľmi a evanjelickými kňazmi.

Zemianska (breznianska) vetva (zač. 17. stor. – 19. stor.)

Prví príslušníci tejto vetvy získali v polovici 17. storočia zemiansky titul. Ich priamu líniu možno sledovať do druhej polovice 19. storočia, keď zrejme vymreli. Z vedľajšej línie však pochádza aj nemecká vetva a predpokladám, že asi aj breznianske (evanjelické) vetvy 1 a 2 a možno aj komlóšska vetva.

Nemecká vetva (zač. 17.stor. – súčasnosť)

Do tejto vetvy patria členovia rodu, žijúci v Nemecku, ktorí používajú priezvisko Fasco.

Beňušská (katolícka) vetva 1 (pol. 17. stor. – súčasnosť)

Patrí sem väčšia časť Faškovcov, ktorých predkovia boli katolíci a pochádzali z niektorej z osád Beňuša (hlavne z Filipova).

Beňušská (katolícka) vetva 2 (pol. 17. stor. – súčasnosť)

Patrí sem menšia časť Faškovcov, ktorých predkovia boli katolíci a ktorí pochádzajú z niektorej z osád Beňuša – hlavne z Gašparova, Beňuša a Pôbišova (rodiny Makaš a Rudáš).
Okrem toho sem patria všetky osoby s priezviskom Faško, Kaclík alebo Faško-Kaclík, ktorých predkovia z Filipova používali v minulosti priezvisko Faško-Kaclík.

Breznianska (evanjelická) vetva 1 (18. stor. – súčasnosť)

Do tejto vetvy patria všetci súčasní Faškovci, ktorých predkovia žili v Brezne a boli evanjelici.

Breznianska (evanjelická) vetva 2 (18. stor. – začiatok 20. stor.)

Členovia tejto vetvy boli evanjelici a žili v Brezne, pravdepodobne vymreli začiatkom 20. storočia.

Valaskobelianska vetva (zač. 19. stor. – súčasnosť)

Patria sem všetci Faškovci, ktorých predkovia pochádzali z obce Valaská Belá a ktorí žijú prevažne v Českej republike alebo na severozápadnom Slovensku.

Komlóšska vetva (19. stor. – súčasnosť)

Patria sem všetci Faškovci, ktorí pochádzajú z okolia Galanty a ktorých predkovia sa tam po vojne prisťahovali z maďarského mesta Tótkomlós (Slovenský Komlóš). Časť rodiny, používajúca priezvisko Faskó stále žije v Maďarsku.