Valaskobelianska vetva

Pri štúdiu matrík z Valaskej Belej (okres Prievidza) sa ukázalo, že nájsť predkov tejto vetvy bude zložité. Faškovci tu žili už zrejme v druhej polovici 18. storočia, pretože na mape z prvého vojenského mapovania z tohto obdobia sa už nachádzajú pomenovania Faško v katastri Valaskej Belej (Fasko a Faschkenizu). Podľa matriky Faškovci žili vo Valaskej Belej (maďarsky Bélapataka) už začiatkom 19. storočia, ale keďže často používali aj iné mená (zrejme obdoba prímen z Beňuša) a zistili sme aj viaceré údaje, ktoré si navzájom protirečia, nepodarilo sa doteraz súvislú líniu z prvej polovice 19. storočia zostaviť. Od polovice 19. storočia až po súčasnosť sa už dajú zostaviť dve línie rodu, ich prepojenie je zatiaľ otázne. Na základe výsledkov DNA testu sa nepotvrdila spojitosť týchto línií s Faškovcami na Horehroní, čo zrejme znamená, že priezvisko Faško tu vzniklo nezávisle.
Prvá línia sa výrazne rozvetvila ešte vo Valaskej Belej. Jozef (1871) mal 5 dospelých synov, ktorých početní potomkovia sa postupne z Valaskej Belej odsťahovali do viacerých lokalít, prevažne v Českej republike a na severozápadnom Slovensku – okresy Trenčín a Žilina. Používajú priezvisko Faško.
Peter (1895), asi posledný mužský predstaviteľ druhej málopočetnej línie, sa vysťahoval začiatkom 20. storočia do USA. Jeho potomkovia tam žijú dodnes, prevažne v okolí Chicaga (štáty Illinois alebo Iowa) a používajú priezvisko Fasko.
Vo Valaskej Belej dnes už žiadny Faško nebýva. Okrem náhrobkov na miestnom cintoríne tu po nich ostala aj iná pamiatka. Dve osady, kde členovia rodu žili, sa stále volajú Veľkí Faškovci a Malí Faškovci, o čom sa možno presvedčiť aj pohľadom na turistickú mapu alebo do podrobnejšieho autoatlasu.
Začiatkom leta 2017 som vo Valaskej Belej bol a navštívil som aj obe osady. Majiteľmi domov sú už len chatári, trvalo obývané nie sú. Ako vlastník niektorých pozemkov v okolí Malých Faškovcov je ale ešte stále uvedený Peter Faško (1902-1983) z línie 1 s manželkami.

Nižšie môžete vidieť, ako vyzerali obe osady na mapách od polovice 18. storočia do súčasnosti.

vb 1vb 2
1. vojenské mapovanie 1764-1787, M 1:10 000
(zdroj: www.geo.enviroportal.sk)
2. vojenské mapovanie 1810-1869, M 1:10 000
(zdroj: www.geo.enviroportal.sk)
vb topvb goog
topografická mapa, M 1:10 000
(zdroj: www.geo.enviroportal.sk)
satelitná snímka, M cca 1:10 000
(zdroj: Google Earth)
valaska belamapka vb
Valaská Belá
(zdroj: www.valaskabela.sk)
Valaská Belá s osadami Veľkí Faškovci a Malí Faškovci
(zdroj: Turistický atlas Slovenska)
velki faskovcimali faskovci
Osada Veľkí Faškovci v roku 2017
Osada Malí Faškovci v roku 2017
peter faskoantonia pekarovaanna korenackova
Peter Faško (1902-1983)
- z línie 1
(zdroj: cintorín Valaská Belá)
Antónia Fašková, rod. Pekárová (1905-1954) - prvá Petrova manželka
(zdroj: cintorín Valaská Belá)
Anna Fašková, rod. Korenačková (1906-1992) - druhá Petrova manželka
(zdroj: cintorín Valaská Belá)