Beňušská vetva 1

Beňušská (katolícka) vetva 1 (od 17. storočia po súčasnosť)

Predpokladám, že najneskôr koncom 17. storočia sa katolícke (beňušské) a evanjelické (breznianske) vetvy rodu rozdelili a vyvíjali sa paralelne vedľa seba. Spoloční predkovia boli zrejme lesní robotníci žijúci na Bielych Handľoch (dnešné obce Beňuš, Braväcovo a Bacúch so svojimi osadami), z ktorých niektorí významnejší členovia možno odišli do Brezna (asi v 17. storočí), kde časom získali zemiansky titul a usadili sa tam ako evanjelici. Ostatní členovia boli katolíkmi, zostali žiť v lesníckych osadách a pracovali takmer výlučne ako lesní robotníci až do polovice 20. storočia, niektorí až dodnes.
V roku 1710 urobila lesná a banská komora sčítanie lesných robotníkov, ktoré je nateraz prvou známou správou o výskyte Faškovcov v Beňuši a to len v jednej z jeho osád, vo Filipove (zdroj: Štátny ústredný banský archív v B. Štiavnici, Fond Banská komora v B. Bystrici (1535-1851), krabica 80, Popis osád v obvode Banskej komory v B. Bystrici, s. 218-219). Podľa tohto sčítania boli vo Filipove 3 domy. V dvoch z nich žili dvaja Faškovci s rodinami, možno boli bratia, možno nie, ale oni sú predkovia oboch katolíckych (beňušských) vetiev. Tomáš bol predkom tejto veľkej Katolíckej vetvy 1 a Matej bol predkom menšej Katolíckej vetvy 2 .

Nižšie môžete vidieť, ako vyzeralo vyzeralo Filipovo na mapách od polovice 18. storočia do súčasnosti.

fil 1fil 2
1. vojenské mapovanie 1764-1787, M 1:10 000
(zdroj: www.geo.enviroportal.sk)
2. vojenské mapovanie 1810-1869, M 1:10 000
(zdroj: www.geo.enviroportal.sk)
fil topfil goog
topografická mapa, M 1:10 000
(zdroj: www.geo.enviroportal.sk)
satelitná snímka, M cca 1:10 000
(zdroj: Google Earth)

Línie v tejto vetve

Línia Mišienec

V matrike sa vyskytovalo v minulosti pre celú líniu prímeno Mišienec, zrejme podľa Michala (Miša) – zakladateľa tejto línie. V súčasnosti všetci potomkovia tejto línie používajú priezvisko Faško, okrem dvoch malých skupín, ktoré používajú priezviská Fasko a Frntol.

Línia Jančiar

Pre túto líniu sa v matrike v minulosti používalo prímeno Jančiar (Od Jančiarov). Zrejme prvým nositeľom tohto prímena bol Daniel Faško (1763-1814), ktorý bol synom Jána, zrejme preto prímeno Jančiar, teda Jánov (Jančov) syn. V súčasnosti všetci jeho potomkovia používajú priezvisko Faško.

Línia Hurtiak (Od Hurtov)

Uvedená línia sa v minulosti označovala prímenom Hurtiak (Od Hurtov). Zakladateľom tejto línie je Filip Faško (1752-1790), syn Mateja (1715) z Beňušskej vetvy 1. V súčasnosti jeho potomkovia používajú aj iné prímená, ale vždy s priezviskom Faško.
Prvý výskyt tohto mena sa nachádza v sčítaní z roku 1814, keď v dome č. 3 bývala „Zuza Fassko Hurta“, vdova po horeuvedenom Filipovi. Jej syn Andrej (1789-1856) bol označený ako „Fassko Ondro Hurtin“. V sčítaní z roku 1828 je dom č. 3 označením menom „do Hurty“.

Línia Šimon

Členovia tejto línie v minulosti používali prímeno Šimon. Jej zakladateľom bol Matej (1753-1816), syn Jána Faška (1725) z Beňušskej vetvy 1. V súčasnosti sa už v jednotlivých rodinách používajú iné prímená, ale vždy s priezviskom Faško.