Faška

Táto rodina má pôvod v Maďarsku v oblasti miest Jászberény a Aszód, východne od Budapešti. Zatiaľ najstaršie informácie o priamych predkoch tejto rodiny sú zo začiatku 19. storočia. Začiatkom 20. storočia jeden z jej členov prišiel do Rimavskej Soboty. Všetci súčasní členovia rodiny Faška na Slovensku sú jeho potomkovia. V počte do 20 osôb žijú prevažne v Rimavskej Sobote a v jej okolí.
Možná súvislosť medzi podobnými priezviskami Faško a Faška (ženy majú v oboch prípadoch priezvisko Fašková) ako aj pôvod rodiny je v súčasnosti predmetom skúmania.