Známejší členovia rodu

Medzi členmi rodu resp. blízkymi príbuznými bolo a aj je viacero verejne známych osôb. Z nich vyberáme nasledovné osoby s krátkou charakteristikou:

Juraj Faško (16. stor.)
Prvý doteraz známy zástupca rodu Faško, prvý z učiteľskej vetvy. Jeho manželkou bola Katarína Stenzelová (Stenczeová). V roku 1590 sa im v Brezne narodil syn Eliáš, mali aj syna Pavla.

Matej Faško (Matthias Faschko) (17. stor.), senátor v Brezne
V roku 1605 vydal v slovenčine brezniansky richtár Daniel Chmelius a senátori Thomas Padlicius, Matthias Faschko (Faško) a Matthias Urbanyi, svedectvo, ktoré potvrdili svojimi podpismi a overili svojimi pečaťami. Svedectvo sa týkalo územného sporu medzi obcou Kráľova Lehota a panstvom Liptovského Hrádku.

Eliáš Faško (Faschko, Faschkovius, Faschkovitzius) (1590 Brezno – 1662 Kecerovské Pekľany)
Syn Juraja, učiteľská vetva, evanjelický kňaz, šarišský senior, učiteľ, rektor.

Pavol Faško (17. storočie)
Brat Eliáša, učiteľská vetva, učiteľ, rektor, ev. farár.

Ján Faško (okolo 1605 - asi 1659 Brezno, zeman, senátor, brezniansky richtár
Zakladateľ zemianskej vetvy. V roku 1649 bol richtárom Brezna, v tom istom roku bol účastníkom (uvádzaný ako senátor ?) delegácie vedenia Brezna (notár Ján Fejerpataky, senátori Ondrej Iliak a Ján Faško) za panovníkom s požiadavkou o povýšenie Brezna medzi slobodné kráľovské mestá. To sa skutočne uskutočnilo v roku 1650. Možno práve pre toto získal Ján v roku 1651 nobilitačnú listinu cisára Ferdinanda III., ktorou bol spolu so svojimi tromi bratmi a potomkami povýšení za zásluhy na zemanov. Jeho manželkou bola Barbora Hais.

Jakub Faško (Faschko, Faskó) (nar. po 1600 v Brezne - zom. asi 1683 v Pezinku), ev. kňaz, náboženský spisovateľ, pedagóg
Pochádzal zo zemianskej vetvy, brat Jána. Jeho manželka bola Dorota rod. Vranai (Vrunay), synom Samuel, ev. kňaz a náboženský spisovateľ.
Študoval na nemeckých univerzitách (asi Wittenberg). Roku 1646 konrektor, 1648 rektor gymnázia v Bánovciach nad Bebravou, 1654 ev. farár v Pezinku. Autor niektorých dišpút, kde obhajoval filozoficko-teologické názory nem. teológa J. K. Dauhaunera a polemicky sa zameral proti synkretizmu.

jakub fasko 1647
magister Jakub Faško (Jacob Faschko),
vlastnoručný podpis na liste z 26.júla 1647
(zdroj: Universitätsbibliothek Basel - zverejnené na internete)

Andrej Faško (Fassko, s prímením Briznensis) (17. stor.), básnik
Pravdepodobne príbuzný predchodzieho, možno jeho brat, pochádzal zrejme zo zemianskej vetvy. K sobášu horeuvedeného Jakuba napísal príležitostné latinské verše, uverejnené v zborníku k tejto príležitosti Epos hymenaeum (Trenčín, 1649).

Samuel Faško (nar. 1653 v Pezinku - zom. 1697 v Alsasku), ev. kňaz, náboženský spisovateľ
Pochádzal zo zemianskej vetvy a bol zakladateľom nemeckej vetvy, syn Jakuba. Študoval vo Wittenbergu a Štrasburgu. Žil v meste Bouxwiller (= Buchsweiler) v Alsasku (na hranici Nemecka a Francúzska).

Juraj Faschko (17. stor.), ev. kňaz
Pochádzal pravdepodobne zo zemianskej vetvy. V roku 1682 aj v 1683 bol ev. kňazom v Polomke.

Matej Faško (okolo 1633 – 1715 Brezno), senátor, brezniansky richtár
Pochádzal zo zemianskej vetvy, zrejme syn horeuvedeného Jána. Asi on bol breznianskym richtárom v rokoch 1685 a 1706-1707. Okrem toho bol viac rokov prísažným a rečníkom v mestskej rade.

Štefan Fascho (zom. 1752), notár v Sarvaši
Pochádzal zrejme zo zemianskej vetvy a možno bol aj predkom komlóšskej vetvy. V rokoch 1736 – 1739 bol notárom v Sarvaši (Maďarsko) a až do svojej smrti bol správcom hospodárstva.

Mária Fascho (19. stor.)
Jej manželom bol Pavol Mojš (1798 - 1834). Ich potomci si prisvojili matkino meno ako druhé priezvisko. V roku 1864 dostali povolenie používať zdvojené priezvisko Mojš-Fascho a nový prídomok „de Csermei“ (maďarsky csermoi, asi dnešné Rumunsko).

Jozef Faško (19. stor.), župný prísažný
Pochádzal asi zo zemianskej vetvy z Brezna. Žil v Štítniku. V roku 1845 bol župným prísažným, asi v Gemeri.

Štefan Faško (1890-1963), bankový úradník, brezniansky mešťanosta
Pochádzal z breznianskej vetvy 1. Bol krátko mešťanostom (starostom) Brezna v roku 1944.

JUDr. Dušan Faško (1922 – 1998), člen siene slávy slovenského hokeja
Syn Štefana, breznianska vetva 1. Právnik, hokejový hráč, tréner a športový funkcionár.

Jozef Medveď (1927 Brezno – 1984 Bratislava), filmový a televízny režisér
Jeho nevlastným otcom bol Ján Faško z beňušskej vetvy 1 z rodiny Kolár. Režíroval viaceré slovenské filmy, napr. Jerguš Lapin.

FaskoStefan fotoFaskoDusan fotoMedvedJozef foto
Štefan Faško
(zdroj: monografia Brezno v premenách času, 2005, s. 70)
Dušan Faško
(zdroj: www.sienslavy.sk)
Jozef Medveď (vpravo) s českým hercom Josefom Kemrom (zdroj: týždenník Horehronie, roč. 2007, č. 8, s. 10)

Ing. Vladimír Faško, primátor Brezna
Pochádza z breznianskej vetvy 1. Dve funkčné obdobia bol primátorom Brezna (1994 – 2002).

Nancy Coan, vydatá Kaclik (1944 New Yersey – 1978 asi Los Angeles), herečka
Pochádzala z beňušskej vetvy 2 z línie Faško-Kaclík, jej predkovia odišli začiatkom 20. storočia do USA.

Daniel Fasko Jr., pedagóg, vedec
Pochádza z breznianskej vetvy 1. Ako dieťa s rodičmi emigroval do USA. Pôsobí ako pedagóg a vedec v oblasti psychológie na amerických univerzitách.

RNDr. Pavel Faško, klimatológ
Pochádza z komlóšskej vetvy. Pracuje ako klimatológ v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave.

Jozef Pribilinec, športovec
Československý reprezentant v atletike, olympijský víťaz v chôdzi na 20 km na OH 1988 v Soule. Jeho mama bola Júlia rodená Fašková, pôvodom z Beňuša..

Jozef Faško, spevák ľudových piesní
Pochádza z beňušekej vetvy 1.

JUDr. Katarína Cibulková, rodená Kaclíková, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Jej predkovia Faško-Kaclíkovci z beňušskej vetvy 2 sa presťahovali z Beňuša do Piešťan.

Ing. Stanislav Kaclík, rozhlasový redaktor, prekladateľ
Pochádza z beňušskej vetvy 2, rozhlasový pracovník, podieľa sa okrem iného na príprave rozhlasových hier, pôsobí aj ako prekladateľ.

Pavol Faško, vytrvalostný bežec
Pochádza z beňušskej vetvy 2. Pravidelne sa zúčastňuje vytrvalostných behov za Železiarne Podbrezová resp. iné kluby, teraz už v seniorských kategóriách.

Dominika Cibulková, slovenská tenistka
Dcéra Kataríny Cibulkovej, rodenej Kaclíkovej z beňušskej vetvy 2, slovenská ženská tenisová jednotka.