Publikované články

V roku 2016 začal vychádzať Beňušan ako obecné noviny pre obyvateľov Beňuša.
Od roku 2017 som v ňom začal uverejňovať články. Prvé články boli zamerané demograficky a to na výskyt prímen, zmenu priezvisk v čase a na vývoj počtu obyvateľov a početnosť priezvisk.
Následne postupne začínam uverejňovať články, týkajúce sa histórie Beňuša od najstarších čias. Vznikajú na základe štúdia rôznej historickej literatúry.
Nižšie uvádzam, články, ktoré boli doteraz publikované v časopise Beňušan, celý časopis je prístupný na stránke obce Beňuš.