Štatistiky a zaujímavosti

V tejto časti stránky uvádzam rôzne štatistiky a zaujímavosti, týkajúce sa rodu Faško.

Sprístupnené sú už:

- priezviská, vyskytujúce sa v databáze,
- zaujímavosti a rekordné údaje (počet osôb, rodín, vek pri rôznych udalostiach, počet detí a pod.),
- sčítania v Beňuši a jeho osadách z rokov 1710 a 1821

V budúcnosti plánujem okrem aktualizácie horeuvedených častí aj zverejnenie:

- početnosti všetkých variantov priezviska Faško na Slovensku (stav v 1995),
- vývoj početnosti priezviska Faško v jednotlivých osadách Beňuša (1715 - 1995),
- ostatné súpisy obyvateľov Beňuša a jeho osád a iné