Faškovci v samospráve

Prestavitelia miestnej samosprávy z rodu Faško

Keďže Brezno a Beňuš boli v minulosti a sú aj v súčasnosti miestami s najpočetnejším zastúpením rodu Faško, nie je prekvapením, že jeho členovia sa dostali aj na vrcholné pozície v miestnej samospráve.

V priloženom súbore sú uvedení niekoľkí členovia rodu, ktorí boli na čele miestnej samosprávy v Brezne a v Beňuši.

Priložený súbor: