O mne

Brano autor stranokVolám sa Branislav Faško, narodil som sa v roku 1973 v Brezne a do veku 3 rokov som býval na Beňuši, v osade Filipovo, ktorá je jedným z hlavných centier Faškovcov. Neskôr sa naša rodina presťahovala do blízkeho Brezna, kde bývam doteraz a ktoré je druhým hlavným centrom Faškovcov,. Základnú školu aj gymnázium som absolvoval v Brezne, vo Zvolene som ukončil štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde som získal titul inžinier v odbore všeobecná ekológia so zameraním na ochranu prírody. V súčasnosti pracujem v Štátnej ochrane prírody SR v Banskej Bystrici vo funkcii krajinár. Som slobodný.

Medzi moje záujmy patrí geografia, biológia, história, turistika a fotografovanie. Mojím najväčším koníčkom je však genealógia – štúdium vlastného rodu, ktorému sa venujem od roku 2001. Som členom Genealogicko-heraldickej spoločnosti v Martine.
Medzi mojich blízkych príbuzných nepatria len Faškovci z priamej línie po meči (otcovská línia). Keďže pochádzam z Filipova, kde aj v súčasnosti žije veľa Faškovcov, medzi najbližšími príbuznými mám hneď niekoľko rodín Faškovcov, a to tak z otcovej ako aj z matkinej strany. Pre odlíšenie používali rodiny ďalšie mená – tzv. prímená a tak sú moji najbližší príbuzní Faškovci známi aj ako Kristiánovci, Manošovci, Obaľkovci, Borajovci, či Andelovci.