Rodina Andel

Rodina Andel (Od Andelov)

Táto rodina je potomstvom Mateja Faška-Kaclíka (1860-1941) z Filipova, syna Michala. Matej mal viacerých bratov, ktorí sú predkovia rodín Motoška, Chyžka a Miškár.
Prímeno Andel vzniklo, keď sa Matejov syn Cyprián v roku 1908 oženil s Angelikou. Jej meno sa používalo aj v tvare Angela, Adel. Výrazy angelika je odvodený zo slova angel, teda anjel, v češtine je to anděl. Z toho vzniklo prímeno Andel, vo význame muž Angeliky. Vzhľadom k tomu, že prímeno vzniklo až v 20. storočí, nevyskytovalo sa v sledovaných matrikách a ani v záznamoch z katastra nehnuteľností.
Matej mal len jedného dospelého syna Cypriána, ten zasa dvoch synov. Ich potomkovia žijú dodnes prevažne na Horehroní (Beňuš a Brezno), len ojedinele aj inde. Jeden člen rodiny tiež patril medzi posledných pltníkov na Hrone.
Členovia tejto rodiny v súčasnosti používajú priezvisko Faško, Kaclík, ale aj Faško-Kaclík, pričom aj tu sa vyskytujú také prípady, že brat sa oficiálne volá Faško a jeho sestra je Kaclíková.

Priložený súbor: