Rodina Miškár

Rodina Miškár (Od Miškárov)

Predkom tejto rodiny je Michal Faško-Kaclík (1874-1951), ktorý bol synom Michala z Filipova. Mal viacerých bratov, ktorí sú predkami rodín s prímenami Andel, Motoška a Chyžka.
Prímeno Miškár sa v matrikách nevyskytuje ale jeho pôvod je viac menej jasný. Miškár je odvodený z domáckeho mena zakladateľa rodu Michala, teda Miška (prípadne jeho otca tiež Michala). Miškár je teda človek, ktorý pochádzal z Michalovej rodiny. Je tu však aj iná možnosť. Miškár v inom význame je aj človek, ktorý sa zamestnáva miškovaním (kastráciou) domácich zvierat, tento prípad to však pravdepodobne nebude.
Uvedený Michal mal troch synov, potomkovia dvoch z nich žijú dodnes. Bývajú buď na Horehroní (Filipovo a Brezno) alebo v okrese Poprad. Používajú výlučne priezvisko Faško.

Priložený súbor: