Rodina Drobec

Rodina Drobec (Od Drobčov)

Rodina pochádza od Pavla Faška-Kaclíka z Filipova (1826-1876). Bol synom Mateja a bratom Kristiána, ktorý je predkom rodín Kanclík, Bungaj, Kundriak a Kristián.
Toto prímeno Drobec sa v matrikách nevyskytovalo, ale nachádza sa v údajoch z katastra nehnuteľností.
Pavol mal dvoch synov, u potomkov oboch sa prímeno používa. To by znamenalo, že prvým nositeľom prímena by mohol byť práve ich otec Pavol.
Význam prímena Drobec je viac menej jasný – osoba menšej postavy. Prvý nositeľ ho mohol získať za svoj nižší vzrast alebo naopak, mohol byť vysoký a známi ho posmešne nazvali drobček, drobec. Ďalšou možnosťou by ešte mohol byť pôvod od slova drobiť, deliť; v tom prípade by teda drobec mohol byť ten, kto niečo delí.
Osoby pochádzajúce z tejto vetvy stále žijú aj na Horehroní, ale početná skupina žije v Bratislave, prípadne aj inde. Jeden člen rodiny patril medzi posledných pltníkov na Hrone.

julius faskojulia laubert
Júliu Faško-Kaclík
(foto poskytol M. Faško)
Júlia Laubertová, manželka Júliusa
(foto poskytol M. Faško)

V súčasnosti používajú priezvisko Faško alebo Kaclík, pričom sa vyskytujú aj také prípady, že jeden brat sa oficiálne volá Kaclík a druhý Faško. V jednej časti rodiny, kde deti pri krste dostávali dve rodné mená, sa navyše niekedy jedno z týchto mien používa ako oficiálne, ale všetci známi používajú meno druhé.

Priložený súbor: