Rodina Motoška a Chyžka

Rodina Motoška (Od Motoškov) a Chyžka (Od Chyžkov)

Táto rodina resp. rodiny sú potomkami dvoch bratov z Filipova (synov Michala) - Štefana Faška-Kaclíka (1864-1930) a Jána Faška-Kaclíka (1869-1918). Ich ďalší bratia boli predkami rodín Andel a Miškár.
Prímeno Motoška sa v matrike prvýkrát vyskytlo v roku 1907. Používali ho dvaja bratia, je teda možné, že jeho prvým nositeľom bol už ich otec Michal. Vznik prímena nie je jasný, môže byť synonymom slova motaj resp. motovidlo, čo je expresívny výraz pre človeka, ktorý všetko domotá, popletie. Motoška by bol teda v tomto prípade motovidlo, popletko.
Pri potomkoch horeuvedeného Jána sa okrem prímena Motoška zaužívalo aj iné prímeno a to Chyžka, ktoré sa v matrikách nevyskytovalo. Jeho pôvod zrejme vystihuje obydlie, kde členovia rodiny bývali, teda v chyžke, v malom domčeku. Chyžiak bol teda človek, ktorý býval v chyžke.
Prvý z bratov, Štefan, nemal dospelých mužských potomkov, táto časť rodiny preto po meči vymrela, žijú len potomkovia jeho štyroch dcér, pravda už s inými priezviskami a teda aj patriaci do iných rodín.
Druhý z bratov, Ján, mal dvoch synov, ktorých potomkovia žijú dodnes, sčasti vo Filipove a Brezne, ale aj na západnom Slovensku. Používajú priezvisko Kaclík.

pavol chyzka a maria
Pavol Faško-Kaclík (1904-1961)
a Mária Dugátová (1905-1987),
svadba 1930
(foto poskytol P. Kaclík)

Priložený súbor: