Rodina Kristián

Rodina Kristián (Od Kristiánov)

Táto rodina pochádza od Jána Faška-Kaclíka z Filipova (1860-1918). Bol synom Kristiána, ktorý je zároveň aj predkom rodín Kanclík, Bungaj a Kundriak. Keďže Ján bol najmladší, ostal bývať v rodičovskom dome s otcom a zrejme vďaka tomu získal prímeno Kristián, býval v kristiánovskom dome. Kristiánom bol aj jeho brat, ktorý však z rodičovského domu odišiel a jeho potomkovia získali nové prímeno Kundriak.
Ján mal troch synov, z ktorých najstarší Vincent (neskôr Vincent Kaslik, Kaslick) sa v roku 1905 odsťahoval do USA, mal len jednu vlastnú dcéru. Prostredný syn Béla ostal slobodný, najmladší syn bol opäť Kristián (môj starý otec), ktorého potomkovia žijú dodnes.
Prímeno Kristián sa v matrikách nevyskytuje. V údajoch z katastra nehnuteľností sa nachádza len raz pri mene horeuvedeného Jána v tvare „Faško-Kaclík (Kristianov)“. Okrem toho sa v rodine používali aj ďalšie prímená – Šouc (Od Šoucov) (možno od slova ševc?, ak niekto v rodine opravoval obuv) alebo aj Franko (Od Frankov) (možno od mena František?, v rodine sa však taký nevyskytoval).
Členovia rodiny v súčasnosti používajú priezvisko Faško.

Vincent a Emiliaanna kristiangizela kristian
Vincent Kaslik (Faško-Kaclík) (1888)
s manželkou Emíliou a dcérou, 1946
(foto poskytol J. Nemčok)
Anna Faško-Kaclíková (1891)
Maďarsko, asi 50. roky 20. stor.
(foto poskytol J. Nemčok)
Gizela Faško-Kaclíková (1900)
vyd. Nemčoková, cca 60. roky 20. stor.
(foto poskytol J. Nemčok)
rozalia a imrichKristian a Maria
Rozália Faško-Kaclíková (1904)
a Imrich Knapčok (1903), svadba 1931
(foto poskytol A. Frátrik)
Kristián Faško-Kaclík (1908)
a Mária Lopušná, svadba 1937
(foto poskytol J. Faško)