Beňušská vetva 2

Beňušská (katolícka) vetva 2 (od 17. storočia po súčasnosť)

Predpokladám, že najneskôr koncom 17. storočia sa katolícke (beňušské) a evanjelické (breznianske) vetvy rodu rozdelili a vyvíjali sa paralelne vedľa seba. Spoloční predkovia boli zrejme lesní robotníci žijúci na Bielych Handľoch (dnešné obce Beňuš, Braväcovo a Bacúch so svojimi osadami), z ktorých niektorí významnejší členovia možno odišli do Brezna, kde časom získali zemiansky titul a usadili sa tam ako evanjelici. Ostatní členovia boli katolíkmi, zostali žiť v lesníckych osadách a pracovali takmer výlučne ako lesní robotníci až do polovice 20. storočia, niektorí až dodnes.
V roku 1710 urobila lesná a banská komora sčítanie lesných robotníkov, ktoré je nateraz prvou známou správou o výskyte Faškovcov v Beňuši a to len v jednej z jeho osád, vo Filipove (zdroj: Štátny ústredný banský archív v B. Štiavnici, Fond Banská komora v B. Bystrici (1535-1851), krabica 80, Popis osád v obvode Banskej komory v B. Bystrici, s. 218-219). Podľa tohto sčítania boli vo Filipove 3 domy. V dvoch z nich žili dvaja Faškovci s rodinami, možno boli bratia, možno nie, ale oni sú predkovia oboch katolíckych (beňušských) vetiev. Tomáš bol predkom Katolíckej vetvy 1 a Matej bol predkom tejto Katolíckej vetvy 2 .
Táto vetva sa v druhej polovici 18. storočia rozdelila na 4 línie. Línia Kubovčiak sa odsťahovala do Gašparova a línia Faško-Kaclík ostala bývať vo Filipove. Každú z nich uvádzam na osobitnej stránke.
Ďalej tu boli 2 línie, ktorých členovia sa úplne odsťahovali z Beňuša. Staršiu z nich som nazval Línia Čierny Balog, pretože jej členovia sa odsťahovali do Čierneho Balogu, kde žili 4 generácie a vymreli začiatkom 20. storočia. Mladšiu som nazval Línia Bystrá-Hronec, pretože v týchto obciach jej členovia pôsobili. Dvaja bratia z tejto línie boli v Bystrej a Hronci učiteľmi a správcami škôl, ich potomci tu ale čoskoro v druhej polovici 19. storočia vymreli. Obe tieto malé línie neuvádzam na osobitných stránkach, ale sú uvedené v súbore nižšie.

Pri Beňušskej vetve 1 si môžete pozrieť, ako vyzeralo vyzeralo Filipovo na mapách od polovice 18. storočia do súčasnosti.

Línie v tejto vetve

Do tejto línie patria všetky osoby, ktorých predkovia používali zdvojené priezvisko Faško-Kaclík. V súčasnosti členovia ich potomkovia nosia priezvisko Faško, Kaclík ale aj Faško-Kaclík, v USA aj Kaclik.
Meno Kaclík sa pôvodne začalo využívať zrejme ako prímeno priezviska Faško. Keďže táto línia sa ďalej delila, u jej členov sa priezvisko Faško spojilo s prímením Kaclík do jedného priezviska Faško-Kaclík a okrem toho sa začali ešte používať na rozlíšenie ďalšie prímená.

Prvým predstaviteľom tejto línie bol Matej Faško (1734-1796). Neviem presne, v ktorej osade sa narodil, pretože v tom čase matriky nerozlišovali jednotlivé osady Beňuša. Isté je, že jeho otec Jakub z Beňušskej vetvy 2 žil v roku 1710 ako dvojročný vo Filipove a Matej zomrel v roku 1796 už v Gašparove.
Matej mal dvoch synov – Mateja a Štefana. V rokoch 1804 aj 1813 žili podľa sčítaní obaja bratia ešte spolu v dome označenom č. 2.
V sčítaní z roku 1821 žil v dome č. 1 Štefan označený ako Fassko a v dome č. 11 Matej označený ako Kubovtsak.