Faschko

O pôvode tejto rodiny mám zatiaľ len málo informácií. Ich predkovia pochádzajú z Maďarska a jej členovia predpokladajú, že tam prišli zo Slovenska alebo Rumunska. Ich najstarší známy predok sa narodil niekedy koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia v Budapešti a volal sa Fasko. Jeho potomok sa v polovici 20. storočia dostal do Nemecka, kde mu administratívnym zásahom zmenili priezvisko na Faschko.
Celá rodina má v súčasnosti len niekoľko členov, ktorí žijú v okolí mesta Stuttgart v Nemecku.