Rodina Kundriak

Rodina Kundriak (Od Kundrov)

Táto rodina pochádza od Kristiána Faška-Kaclíka z Filipova (1853-1906). Bol synom Kristiána staršieho, ktorý je zároveň aj predkom rodín Kanclík, Bungaj a Kristián. Kristián mladší sa z rodičovského domu odsťahoval a jeho potomkovia dostali nové prímeno Kundriak, takže prímeno Kristián ostalo na jeho mladšom bratovi Jánovi, ktorý ostal bývať v rodičovskom, kristiánovskom dome.
Kristián mal troch synov, mužskí potomkovia dvoch z nich žijú dodnes, avšak už nie na Horehroní. Bývajú v okolí Zvolena, Nitry a v Českej republike.
Prímeno Kundriak sa v matrike vyskytlo pri jednom z Kristiánových synov v roku 1936. Pôvod slova je nejasný. Existuje podobné slovo kundrák s významom samec svine, kanec. Ak by bolo prímeno odvodené z tohto slova, mohlo by to znamenať, že jeho prvý nositeľ možno choval domáce svine alebo bol pastierom svíň, prípadne bol výkonný v určitej oblasti, za čo dostal posmešnú prezývku kundrák, teda kanec.
Členovia rodiny v súčasnosti používajú priezvisko Faško.

anna fasko-kaclik kundriak
Anna Faško-Kaclíková (1914),
Kundriak, vydatá Dugátová
(foto cintorín Beňuš)
Priložený súbor: