Priezviská

V nasledujúcich súboroch sa nachádzajú zoznamy priezvisk, ktoré sa vyskytujú v databáze k 31. 12. 2018.

V prvom súbore sú uvedené najčastejšie sa vyskytujúce priezviská. Keďže databáza sa týka rodu Faškovcov, najčastejšie sú samozrejme rôzne varianty tohto priezviska a niektorých blízkych rodov, predovšetkým z Beňuša.

V druhom súbore sa nachádza zoznam všetkých 1 023 priezvisk a ich variant v databáze, ktoré sú zoradené abecedne aj s uvedením ich početnosti.
Uvádzam ich preto, aby táto prvotná informácia prípadne pomohla tým, ktorí sa zaoberajú práve štúdium týchto priezvisk.