Mišienec

Línia Mišienec

V matrike sa vyskytovalo v minulosti pre celú líniu prímeno Mišienec, zrejme podľa Michala (Miša) – zakladateľa tejto línie. V súčasnosti všetci potomkovia tejto línie používajú priezvisko Faško, okrem dvoch malých skupín, ktoré používajú priezviská Fasko a Frntol.
Začiatkom 19. storočia bolo už Faškovcov vo Filipove pomerne veľa, preto na rozlíšenie začali používať k priezvisku ďalšie mená - prímená. V tomto období ich často dostávali podľa osobných mien svojich predkov. Tak aj v tejto línii sa začalo používať prímeno Mišienec, podľa predka Michala (1718-1773), najstarší výskyt v matrike je z roku 1814. Najstarší člen rodu, pri ktorom sa v matrike prvý krát vyskytlo toto prímeno, je Michalov syn Andrej (1751-1827) a potom sa už používalo takmer pri všetkých jeho potomkoch od začiatku 19. storočia až po jeho koniec, keď sa po ďalších deleniach línie začali používať nové prímená a prímeno Mišienec zrejme zaniklo. Posledný krát sa v matrike spomína v roku 1894. Určitý čas sa pri jednotlivých osobách vyskytovalo okrem pôvodného prímena Mišienec už aj nové prímeno, ktoré časom prevládlo.
Prímeno sa používalo v rôznych tvaroch – Fassko v. Missenecz, Missjenecz, Fassko alias Mišjenecz, Fassko alias Micsjenecz, do Mišiencov a pod. Na obrázku nižšie je ukážka zápisu z roku 1827.
Podľa sčítania v roku 1828 bol dom č. 7 označený menom „do novich Missiencou“. Bývali v ňom Ondro senior (1774-1840) so synmi Jozefom a Ondrom juniorom. V dome č. 11, ktorý bol označený „Do Schoucou“, žili ďalší členovia tohto rodu, Jozef so synovcom Gabrielom, ktorých mužskí potomkovia ale neskôr vymreli.
Zaujímavé je, že podľa skoršieho sčítania v roku 1814 žil v dome č. 7 Ondro junior (1774-1840) so synom Ondrom. Označení neboli prímenom Mišienec, ale Šugár, ktoré sa pre časť ich predkov začalo v matrike používať až koncom 19. storočia. Ondro je v sčítaní označený ako junior preto, lebo v dome č. 11 ešte žil jeho rovnomenný otec – Ondro senior Misjenecz (1751-1827).

linia misienec

Výskyt pomenovania Mišienec v matrike zomrelých z roku 1827
(zdroj:www.familysearch.org)
Priložený súbor: 

Rodiny v tejto línii

Rodina Frntol (Od Frntolov)

Rodina Kolár (Od Kolárov)

Rodina pochádza od Mateja Faška (1826-1893), pôvodom z Filipova, ktorý sa po svadbe v roku 1847 odsťahoval do Pôbišova. Bol synom Andreja Faška Mišienca. Jeho bratmi boli František (predok Šugárovcov) a Jozef (predok Kolesárovcov).

Rodina Kolesár (Od Kolesárov)

Pôvod rodiny je odvodený od Jozefa Faška (1838-1880) z Filipova. Bol synom Andreja Faška Mišienca. Jeho bratmi boli František (predok Šugárovcov) a Matej (predok Kolárovcov).

Rodina Šúfik (Od Šúfikov)

Predkom tejto rodiny je Jozef Faško (1815-1879) z Filipova. Jeho otcom bol Andrej Faško Mišienec a bratom tiež Andrej Faško (predok Šugárovcov, Kolárovcov a Kolesárovcov).
Pri Jozefovi a niektorých jeho deťoch a dokonca aj jednej vnučke bolo zaznamenané ešte aj pôvodné prímeno Mišienec. Prvý krát sa prímeno Šúfik vyskytlo v matrike pri jeho mene v roku 1879.

Rodina Šugár (Od Šugárov)

Táto rodina pochádza od Františka Faška z Filipova (1820-1879), ktorý sa z medzi rokmi 1853 – 1856 odsťahoval do Gašparova. Bol synom Andreja Faška Mišienca. Jeho bratmi boli Matej (predok Kolárovcov) a Jozef (predok Kolesárovcov).