Kolár

Rodina Kolár (Od Kolárov)

Rodina pochádza od Mateja Faška (1826-1893), pôvodom z Filipova, ktorý sa po svadbe v roku 1847 odsťahoval do Pôbišova. Bol synom Andreja Faška Mišienca. Jeho bratmi boli František (predok Šugárovcov) a Jozef (predok Kolesárovcov).
Matej ešte používal prímeno Mišienec, ale jeho traja dospelí synovia sa už označujú prímenom Kolár. Prímeno Kolár, ale zväčša v tvare Kolesár, sa vyskytovalo aj pri Matejových bratoch Jozefovi (pozri rodinu Kolesár) a Jánovi (ktorého potomkovia neskôr vymreli). Mohlo by to znamenať, že prímeno Kolár získali bratia už po svojom otcovi Andrejovi, ktorý je v matrikách označovaný ešte ako Mišienec. Prvý krát sa prímeno v matrikách vyskytuje až v roku 1871 (pre rodinu Kolesár) a v roku 1905 (pre vlastnú rodinu Kolár).
Slovom kolár resp. kolesár sa označovali odborníci na výrobu kolies a iných drevených súčastí voza. Zrejme predok tejto rodiny a aj viacerí jej členovia vedeli vyrábať alebo opravovať kolesá na vozoch, začali ich teda označovať podľa remesla ako kolárov, z čoho sa vyvinulo prímeno Kolár resp. Kolesár.
Matej mal troch dospelých synov, ktorí mali početné potomstvo.
Najstarší syn, tiež Matej (1870-1923), mal troch synov, z ktorých jeden ostal žiť v Pôbišove (jeho potomkovia žijú v okrese Brezno a v stredných Čechách), druhý ako mladý odišiel za prácou do Rakúska (jeho potomkovia žijú vo Švajčiarsku) a tretí žil na severnej Morave.

zuzana sperkaklement a anna
Zuzana rod. Šperková (1870),
vdova po Matejovi (1870), cca 1933
(foto poskytla M. Fašková)
Klement Faško a Anna rod. Libičová,
svadba 1924
(foto poskytla M. Fašková)
klement fasko kolaranna libicmaria fararik
Klement Faško Kolár (1900),
cca 1933
(foto poskytla M. Fašková)
Anna rod. Libičová (1903),
1. manželka Klementa, cca 1933
(foto poskytla M. Fašková)
Mária rod. Faráriková (1913),
2. manželka Klementa, 40.roky 20.stor.
(foto poskytla M. Fašková)
margita fasko kolarjulius nemcok
Margita Fašková Kolár (1904),
vyd. Nemčoková, cca 1933
(foto poskytla M. Fašková)
Július Nemčok (1897),
manžel Margity, cca 1933
(foto poskytla M. Fašková)
jan fasko kolarmanzelka jana
Ján Faško Kolár (1910),
rok 1965
(foto poskytla M. Fašková)
manželka Jána,
rok 1965
(foto poskytla M. Fašková)
matthias faskoaloisia kodric
Matthias Fasko (1914),
(Matej Faško Kolár), cca 1990
(foto poskytol P. Fasko)
Aloisia Kodric (1913),
manželka Matthiasa, cca 1990
(foto poskytol P. Fasko)

Prostredný Matejov syn, Jozef (1875-1930), mal tiež troch synov. Najstarší syn žil v Brezne (jeho potomkovia žijú v okrese Brezno a v Bratislave), druhý syn odišiel do Čiech (potomkovia žijú v severných Čechách), tretí syn odišiel do okresu Nitra (jeho potomkovia tam žijú aj dnes).

jozef faskomaria havran
Jozef Faško (1875),
asi pred 1914
(foto poskytla M Šaldová)
Mária Havranová,
prvá manželka Jána Faška, cca 1965
(foto poskytla M. Šaldová)
jan fasko a julia medvedjulius fasko a maria macek
Ján Faško (1905) a jeho druhá manželka
Júlia Medveďová (1910), cca 1935
(foto poskytla M. Šaldová)
Július Faško (1910) a jeho manželka
Mária Máčeková (1919), sobáš 1947
(foto poskytla M. Šaldová)
frantisek fasko a helena gajdosjulie fasko a adolf hurdalek
František Faško (1912) a jeho manželka
Helena Gajdošová (1924), sobáš 1945
(foto poskytla M. Šaldová)
Júlie Fašková (1919) a jej manžel
Adolf Hurdálek (1907), sobáš 1940
(foto poskytla M. Šaldová)

Najmladší Matejov syn, Štefan (1879-po 1930), mal štyroch synov. Ich potomkovia žijú v okresoch Brezno, Žiar nad Hronom, B. Bystrica, v Bratislave a o najmladšom nemám informácie.
Do tejto rodiny patrí aj bývalý predseda miestneho národného výboru v Beňuši – Klement Faško. Patrí sem aj filmový a televízny režisér Jozef Medveď, ktorý bol nemanželským synom a jeho matka sa neskôr vydala do tejto rodiny.