Kolesár

Rodina Kolesár (Od Kolesárov)

Pôvod rodiny je odvodený od Jozefa Faška (1838-1880) z Filipova. Bol synom Andreja Faška Mišienca. Jeho bratmi boli František (predok Šugárovcov) a Matej (predok Kolárovcov).
Pri Jozefovi sa ešte používa aj pôvodné prímeno Mišienec, ako aj nové Kolesár, ktoré sa u neho prvý uvádza v roku 1871. Keďže podobné prímeno Kolár sa vyskytovalo aj pri Jozefových bratoch Matejovi (pozri rodinu Kolár) a Jánovi (ktorého potomkovia neskôr vymreli), mohlo by to znamenať, že prímeno Kolár získali bratia už po svojom otcovi Andrejovi, ktorý je v matrikách označovaný ešte ako Mišienec.
Slovom kolesár resp. kolár sa označovali odborníci na výrobu kolies a iných drevených súčastí voza. Zrejme predok tejto rodiny a aj viacerí jej členovia vedeli vyrábať alebo opravovať kolesá na vozoch, začali ich teda označovať podľa remesla ako kolárov, z čoho sa vyvinulo prímeno Kolesár resp. Kolár.
Jozef mal dvoch dospelých synov. Potomkovia staršieho zrejme vymreli v roku 1935 vo Filipove, mladší syn sa odsťahoval pred rokom 1892 do Brezna a jeho potomkovia do Hronca. V súčasnosti žijú v okrese Brezno.

Priložený súbor: