Šugár

Rodina Šugár (Od Šugárov)

Táto rodina pochádza od Františka Faška z Filipova (1820-1879), ktorý sa z medzi rokmi 1853 – 1856 odsťahoval do Gašparova. Bol synom Andreja Faška Mišienca. Jeho bratmi boli Matej (predok Kolárovcov) a Jozef (predok Kolesárovcov).
Prvý krát sa prímeno Šugár vyskytlo v sčítaní z roku 1814 v tvare Schugar. Patrilo Andrejovi Faškovi (1774-1840), starému otcovi Františka. V matrike ale sa jeho prvý zápis nachádza až v roku 1902 pri Jánovi, synovi Františka. Len u tohto Jána sa vyskytlo aj prímeno Francov, čo znamená Francov (Františkov) syn.
Slovo šugár je podľa periodika Kultúra slova č. 4 z roku 1995 maďarského pôvodu a je to výraz pre remenec na bičisku. Mohlo by to znamenať, že prvý nositeľ tohto prímena zrejme mal bič (asi na ovládanie záprahu) a vedel s ním dobre narábať, preto ho nazvali Šugárom.
Zo synov Františka sa dospelosti dožil len Ján. Jeho potomkovia žijú stále v Gašparove, ale aj inde v okrese Brezno, ďalší aj v okresoch Nitra a Žiar nad Hronom. Dvaja Jánovi synovia sa v dvadsiatych rokoch 20. storočia vysťahovali do Ameriky, pravdepodobne do Argentíny, svoje rodiny však nechali na Slovensku, kde žijú aj dnes.

Priložený súbor: