Frntol

Rodina Frntol (Od Frntolov)

Rodina pochádza od Michala Faška (1782-1847) z Filipova. Michal sa oženil v roku 1808 a odsťahoval sa na Beňuš k rodine svojej manželky Heleny Frntolovej. Keď v roku 1812 zomrel Helenin otec Adam, pôvodný rod Frntolovcov vymrel po meči. Keďže Michal býval vo frntolovskom dome, volalo sa do nich Do Frntolov. Z tohto dôvodu sa aj v matrike začalo pri mene Michala a všetkých jeho potomkov používať pri priezvisku prímeno Frntol a neskôr už ako priezvisko len Frntol a pôvodné priezvisko Faško postupne zaniklo, posledne sa vyskytlo v tejto rodine v polovici 19. storočia.
Aby toho nebolo dosť, Michalova manželka Helena Frntolová mala sestru Zuzanu. Tá sa vydala za Mateja Javorčíka, s ktorým mala syna Pavla. Po skorej Matejovej smrti sa znova vydala, tentoraz za Matej Knapčoka, s ktorým už zrejme nemala deti. Jej jediný syn Pavol sa v matrike resp. v sčítaniach uvádza so správnym priezviskom Javorčík, ale aj ako Knapčok po nevlastnom otcovi a dokonca aj ako Frntol po matke a frntolovskom dome, v ktorom býval. Meno Frntol napokon prevládlo a jeho potomkovia (ktorí vymreli asi v roku 1894) sa v matrikách vyskytovali už len s priezviskom Frntol.
Takýmto spôsobom sa teda zachovalo pôvodné priezvisko Frntol a to jeho zdedením „po chalupe“ v rodinách, ktoré sa pôvodne volali Faško a Javorčík!
Priezvisko Frntol môže mať pôvod v slove frnda. Podľa Slovníka slovenského jazyka sa slovom frnda označovala dievka, ktorá sa rada parádi, parádnica, fiflena. Frndol (frntol) by mohol byť jej muž (prípadne tiež parádnik). Ak by to tak bolo, tak by prvá osoba s týmto priezviskom (prímením) mohla byť synom resp. manželom parádnice – frndy.
Michal a aj jeho deti mali veľa potomkov, v tejto rodine však bola veľmi vysoká úmrtnosť, takže v priebehu 19. storočia skoro celá rodina vymrela. Na začiatku 20. storočia ostal zrejme len jediný člen rodu, Rudolf Adolf Frntol, ktorý sa po svadbe presťahoval z Beňuša do Gašparova. Jeho potomkovia v súčasnosti žijú v okrese Nitra a sú jedinými nositeľmi tohto priezviska na celom Slovensku.
V doline Petríkovo pri Polomke, teda neďaleko Beňuša, stojí lesnícka chata s názvom Frntoľová. Je možné, že bola pomenovaná po niektorom členovi tejto rodiny.

Priložený súbor: