Daniel 1810

Rodina Daniel 1810 - Brezno

Predkom tejto rodiny bol Daniel Faško (1810-1866), najmladší syn Daniela Faška st. z Filipova, pochádzajúceho z línie Jančiar. Ostatní bratia Daniela ml. sa stali predkami všetkých ostatných rodín v tejto línii.
Daniel ml. celý život prežil vo Filipove, ale jeho potomkovia sa postupne usadili v Brezne a aj preto sa pre nich nevžilo žiadne prímeno.
Zrejme prvý odišiel do Brezna starší syn Filip, niekedy medzi rokmi 1873-1884. Mal len jedného malého syna, takže ním táto rodina nepokračovala.
Približne v rovnakom čase sa do Brezna presťahoval aj jeho mladší brat Ladislav. Žil tam už pred svadbou, ktorú mal v roku 1880, s dvoma manželkami ale asi ostal bezdetný.
Filip a Ladislav mali ešte sestru Zuzanu. Tej sa ako slobodnej matke vo Filipove narodil syn Michal (1866-1916), ona neskôr sa vydala do Gašparova. Zuzana zomrela už v roku 1879 a nevlastný otec sa znova oženil. Priezvisko Faško ostalo Michalovi po matke, keďže pravý otec nebol v matrike uvedený. Nevieme, či malý Michal ostal bývať pri nevlastnom otcovi alebo sa o neho postarali v rodinách jeho strýkov v Brezne,. Keď sa však v roku 1891 ženil, býval už v Brezne, kde robil sluhu a povozníka. Michal mal dvoch dospelých synov, ktorých potomkovia žijú dodnes, hlavne v samotnom Brezne, ale aj inde v okresoch Brezno a Banská Bystrica.

Priložený súbor: