Cifrík, Dídaj, Chrmaj

Rodina Cifrík (Od Cifríkov), Dídaj (Od Dídajov), Chrmaj (Od Chrmajov)

Predkom tejto rodiny je Ján Faško (1824-1880) z Filipova. Jeho bratia boli predkami rodín Filip 1850 (Peter) resp. Škríp (Jozef). Ich otec Ján bol z línie Jančiar.
Zo začiatku sa v matrike pri tejto rodine niekoľko krát vyskytlo prímeno Šramo (Šranuc?) a to v rokoch 1880 (úmrtie zakladateľa rodiny Jána) až 1941 (jeho vnuk Ján). Význam tohto prímena nie je jasný.
Trochu neskôr sa pri rodine začalo uvádzať prímeno Cifrík (Od Cifríkov), prvý krát v matrike v roku 1916 pri Jánovi (1882-1941), vnukovi zakladateľa rodiny. Keďže sa neskôr používalo aj pri jeho bratoch, prvý krát sa zrejme týmto prímenom označoval už ich otec Štefan, prípadne jeho manželka. Pri výklade pôvodu prímena sa ponúkajú až tri rôzne významy. Cifra je číslica, cifrovať sa znamená parádiť sa a cifrovať zasa robiť rôzne figúry pri tanci. Takže predok rodiny sa buď rád parádil alebo vedel dobre tancovať, prípadne bol dobrý počtár a preto mu prischlo toto prímeno.
Ján, zakladateľ rodiny mal okrem dcér len jedného dospelého syna Štefana (1853-1919), ktorý mal s dvomi manželkami spolu 15 detí, dospelosti sa však dožili len traja synovia a tri dcéry.
Najstarší Štefanov syn Ján (1882-1941) býval vo Filipove a v matrike bol označený ešte prímenom Cifrík. Jeho potomkovia sa ale v súčasnosti označujú prímenom Chrmaj (Od Chrmajov), pôvod tohto mena je nejasný, žeby od slov chŕ, chrápať? Keďže Ján nemal veľa mužských potomkov, táto rodina vymrela po meči, žijú už len jej ženskí zástupcovia a to v okresoch Brezno a Banská Bystrica.
Prostredný Štefanov syn Rudolf (1890-1973) žil vo Filipove a pôvodne používal tiež prímeno Cifrík, niekedy sa tak jeho potomkovia označujú aj dnes. No v rodine sa používa aj nové prímeno Dídaj (Od Dídajov). Také bolo údajne prímeno Rudolfovej manželky, ktorá ho preniesla aj na svojich potomkov. Ani výklad tohto prímena nie je jasný, možno to bude zdrobnenina. Rudolfovi potomkovia už vo Filipove nežijú, odsťahovali sa do rôznych kútov Slovenska, žijú v okresoch Rimavská Sobota, Banská Bystrica a Nové Mesto nad Váhom.
U potomkov najmladšieho Štefanovho syna Karola (1904-1971), známeho aj pod menom Ladislav, sa zachovalo pôvodné prímeno Cifrík. Členovia rodiny stále žijú v okrese Brezno, časť rodiny sa presťahovala do západných Čiech.

rudolf fasko didaj
Rudolf Faško Dídaj (1890)
(foto cintorín Beňuš)