Manoš

Rodina Manoš (Od Manošov) a Krčmár (Od Krčmárov)

Predkom tejto rozvetvenej rodiny je Jozef Faško (1842-1910) z Filipova, syn Jakuba z línie línie Jančiar. Čo je zaujímavé pri mnohopočetných rodinách v minulosti, Jozef a ani jeho otec Jakub nemali dospelých bratov.
Prímeno Manoš sa prvý krát objavilo v matrike až v roku 1901 pri Jozefovom synovi a v roku 1908 aj pri samotnom Jozefovi. Odvtedy sa už ale v matrikách vyskytovalo často, nachádza sa aj v katastri nehnuteľností. Pôvod mena nie je známy. Zatiaľ jediné vysvetlenie, ktoré ma napadá, je možný pôvod už od Jakubovho otca Martina. Možno, že Martina volali Maťo, alebo Maňo, jeho potomkov Maťoš, resp. Maňoš, Manoš (paralelou je prezývka Maňo z mena Mikuláš). Ale je tu príliš veľa možno...
Jeden člen tejto rodiny ponúka ďalšie vysvetlenie. Dvaja jeho predkovia boli začiatkom 20. storočia v Amerike a prímeno je možno odvodené z anglického slova man/men - človek. A podľa jeho výkladu sa u nich doma hovorilo, že idú do Mänošov, nie Manošov a teda používali prímeno v tvare Mänoš.
Jasné je vysvetlenie ďalšieho prímena resp. prezývky, ktorou volali časť rodiny. Jeden člen rodiny bol krčmárom a preto sa k nim volalo do Krčmárov (Krčmár).
Jozef, predok rodiny, mal dvoch synov, Jána a Mateja. Starší Ján mal dvanásť detí, z ktorých až deväť sa dožilo dospelosti (všetci sú na fotografiách nižšie), z toho šesť synov (jedným z nich bol aj môj prastarý otec z maminej strany - Vincent).
Títo synovia mali ďalších potomkov, ktorí sa z Filipova roztrúsili po Slovensku, ale aj do zahraničia. Žijú v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Levice, Bratislava, v zahraničí na severnej Morave, Nemecku, Írsku a Švajčiarsku.
Mladší syn Matej mal len jedného syna, ktorého potomkovia žijú v okrese Brezno a B. Bystrica a dve dcéry (Anna na fotografii dole). Pre túto časť rodiny sa používalo aj prímeno Krčmár.

jan manos a anna
Ján Faško Manoš (1874)
a Anna rod. Ličková (1881)
(foto poskytol I. Faško)
vincent manos a elenastefan manos a juliajulius manos a etela
Vincent Faško Manoš (1903)
a Elena rod. Fašková Obaľok (1910), cca 1927
(foto poskytla A. Kánová)
Štefan Faško Manoš (1905)
a Júlia rod. Baliaková (1906),
sobáš 1929
(foto poskytol C. Faško)
Július Faško Manoš (1908)
a Etela rod. Faško-Kaclíková Kanclík
(1912), sobáš 1933
(foto poskytol I. Faško)
jozef manos a elenamichal manos a margitamargita manos a jozef
Jozef Faško Manoš (1910)
a Elena rod. Jergušová (1911),
sobáš 1933
(foto poskytla A. Kánová)
Michal Faško Manoš (1912)
a Margita rod. Poliaková (1920),
sobáš 1938
(foto poskytla A. Kánová)
Margita Fašková Manoš (1918)
a Jozef Kán Dorka (1908)
sobáš 1939
(foto poskytla L. Benčová)
anna manos a ludovitjan manoshedviga manos a stefan
Anna Fašková Manoš (1920)
a Ľudovít Macuľa, asi 40. roky 20. stor.
(foto poskytla A. Kánová)
Ján Faško Manoš (1924), slobodný,
40. roky 20. stor.
(foto poskytol I. Faško)
Hedviga Fašková Manoš (1927)
a Štefan Klajban, svadba 1948
(foto poskytla A. Kánová)
anna fasko sajgalikt
Anna Fašková Manoš-Krčmár (1904),
vydatá Šajgalíková, sobáš 1929
(foto poskytol I. Faško)
Priložený súbor: