Manoš

Rodina Manoš (Od Manošov) a Krčmár (Od Krčmárov)

Predkom tejto rozvetvenej rodiny je Jozef Faško (1842-1910) z Filipova, syn Jakuba z línie línie Jančiar. Čo je zaujímavé pri mnohopočetných rodinách v minulosti, Jozef a ani jeho otec Jakub nemali dospelých bratov.
Prímeno Manoš sa prvý krát objavilo v matrike až v roku 1901 pri Jozefovom synovi a v roku 1908 aj pri samotnom Jozefovi. Odvtedy sa už ale v matrikách vyskytovalo často, nachádza sa aj v katastri nehnuteľností. Pôvod mena nie je známy. Zatiaľ jediné vysvetlenie, ktoré ma napadá, je možný pôvod už od Jakubovho otca Martina. Možno, že Martina volali Maťo, alebo Maňo, jeho potomkov Maťoš, resp. Maňoš, Manoš (paralelou je prezývka Maňo z mena Mikuláš). Ale je tu príliš veľa možno...
Jeden člen tejto rodiny ponúka ďalšie vysvetlenie. Dvaja jeho predkovia boli začiatkom 20. storočia v Amerike a prímeno je možno odvodené z anglického slova man/men - človek. A podľa jeho výkladu sa u nich doma hovorilo, že idú do Mänošov, nie Manošov a teda používali prímeno v tvare Mänoš.
Jasné je vysvetlenie ďalšieho prímena resp. prezývky, ktorou volali časť rodiny. Jeden člen rodiny bol krčmárom a preto sa k nim volalo do Krčmárov (Krčmár).
Jozef, predok rodiny, mal dvoch synov, Jána a Mateja. Starší Ján mal dvanásť detí, z ktorých až deväť sa dožilo dospelosti, z toho šesť synov (jedným z nich bol aj môj prastarý otec Vincent z maminej strany).
Títo synovia mali ďalších potomkov, ktorí sa z Filipova roztrúsili po Slovensku, ale aj do zahraničia. Žijú v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Levice, Bratislava, v zahraničí na severnej Morave, Nemecku, Írsku a dokonca aj v Číne.
Mladší syn Matej mal len jedného syna, ktorého potomkovia žijú v okrese Brezno a B. Bystrica.

jan manos a anna
Ján Faško Manoš (1874)
a Anna rod. Ličková
(foto poskytol I. Faško)
Vincent Fasko Manosjulius manos a etela
Vincent Faško Manoš (1903)
vojenská služba, cca 1925
(foto poskytla A. Kánová)
Štefan Faško Manoš (1905)
(zatiaľ bez fotky)
Július Faško Manoš (1908)
a Etela rod. Faško-Kaclíková (Kanclík)
svadba 1933
(foto poskytol I. Faško
jozef manos a elenamichal manos a margitamargita manos
Jozef Manoš (1910)
a Elena rod. Jergušová, svadba 1933
(foto poskytla A. Kánová)
Michal Manoš (1912)
a Margita rod. Poliaková, svadba 1938
(foto poskytla A. Kánová)
Margita Fašková Manoš (1918)
vyd. Kánová, asi 80. roky 20. stor.
(foto poskytla A. Kánová
anna manos a ludovitjan manoshedviga manos a stefan
Anna Fašková Manoš (1920)
a Ľudovít Macuľa, asi 40. roky 20. stor.
(foto poskytla A. Kánová)
Ján Faško Manoš (1924),
40. roky 20. stor.
(foto poskytol I. Faško)
Hedviga Fašková Manoš (1927)
a Štefan Klajban, svadba 1948
(foto poskytla A. Kánová)
Priložený súbor: