Končiš, Palík, Mačic, Jančiar, Zemko

Rodina Končiš (Od Končišov), Palík (Od Palíkov), Mačic (Od Mačicov), Jančiar (Od Jančiarov), Zemko (Od Zemkov)

Predkom tejto viacmennej rodiny je Matej Faško (1795-1873) z Filipova, syn Daniela z línie Jančiar. Martin mal viacerých bratov, ktorí sú predkovia všetkých ostatných rodín v tejto vetve.
Táto rodina začína tak ďaleko v minulosti preto, lebo už Matej podľa matriky používal prímeno Krajč, ktoré sa pozmenené na Končiš zachovalo do súčasnosti. Prvý krát sa Matej s prímenom Krajč v matrike uvádza v roku 1865 (Fassko – Krajcs) a potom aj 1873 (Fassko alias Krajcs). Jeho potomkovia však už začali používať prímeno Končiš (Od Končišov), aj syn Matej v roku 1913, ale v matrike sa prvý krát objavilo už v roku 1893 pri Pavlovi, synovi Mateja ml. V prvej polovici 20. storočia sa prímeno Končiš objavovalo skoro pri všetkých ďalších potomkoch.
Mená Krajč a Končiš sú zrejme obe odvodené zo slova koniec. Predpokladám, že to mohlo byť podľa umiestnenia domu zrejme na dolnom konci dediny, v niektorých záznamoch sa uvádza číslo domu 2. Zrejme predstaviteľa rodina volali Krajč, lebo býval na dolnom kraji (krajci, Krajč) Filipova resp. na dolnom konci (Končiš). Pôvod prímena Krajč zo slova krajčír je vzhľadom na uvedené súvislosti nepravdepodobný, ale nie vylúčený (podobné prímeno Šouc – asi ševc).
Potomkovia Mateja sú v súčasnosti okrem prímena Končiš známi aj podľa iných prímen. Zakladateľ rodiny Matej mal syna Mateja ml., ktorý mal troch synov.
Najstarší syn Pavol (1867-1941) mal tiež troch synov. Ich rodiny sú známe tak pod prímenom Končiš ako aj pod novým prímenom Palík (Od Palíkov). Je jasné, ako vzniklo, boli synmi Pavla, Paľa, teda malí Palíci. Príslušníci tejto časti rodiny v súčasnosti žijú zväčša v okrese Brezno, ale aj v okresoch Banská Bystrica a Bratislava.
Prostredný Matejov syn bol rovnako Matej (1876-po 1957). Mal jedného syna, ktorého nasledovníci žijú v okrese Brezno. V tejto rodine sú známe aj dve ďalšie prímená. Prvé je Mačic (Od Mačicov) a zrejme to znamená Matejovi, Macovi potomkovia. Druhým je staronové prímeno Jančiar (Od Jančiarov). Už sa používalo v prvej polovici 19. storočia pri starších predkoch tejto rodiny, neskôr asi zaniklo. Teraz sa objavilo znova. Vnukom Mateja bol Ján a možno preto boli Jančiarovci, Jančova rodina. Aj teraz sa jedna lúka pri Filipove volá Jančová, možno po niekom z tejto rodiny.
Najmladším Matejovým synom bol Ján (1879-1957). Jeho nemnohí potomkovia žijú stále v okrese Brezno. Okrem mena Končiš sú známi aj pod prímenom Zemko (Od Zemkov). Údajne je to pôvodné prímeno Jánovej manželky Rozálie, ktorá ho preniesla na svoje deti. Ale v Beňuši sa vyskytovalo aj priezvisko Zemko. Prímeno môže znamenať, je jeho nositeľ mal viac pozemkov (zeme) ako ostatní alebo práve naopak, mal len malú zemičku, preto sa stal Zemkom.
V databáze katastra nehnuteľností sa vyskytuje len prímeno Končiš.

Priložený súbor: