Rodina Makaš

Rodina Makaš (Od Makašov)

Táto rodina pochádza od Jozefa Faška (1859-1932) z Beňuša, syna Jozefa Faška staršieho z línie Kubovčiak. Bratmi Jozefa staršieho boli predkovia rodín Šimon 1878 (Anton) a Rudáš (Matej).
Prvý krát bol mladší Jozef v matrike označený prímenom Makaš v roku 1905. Neskôr sa vyskytli aj tvary Makas, Makasa, Makaša. Prímenom sa označovali aj jeho deti a niektorí vnuci. V tvare Makaš sa nachádza aj v databáze katastra nehnuteľností.
O pôvode tohto prímena sa možno len dohadovať. Pri prvom počutí napadne odvodenie od slovesa makať. To má dva významy. Prvý znamená ťažko robiť, drieť, takýto pôvod prímena však začiatkom 20. storočia nepredpokladám, neviem, či sa už vôbec používalo. Druhý význam slovesa makať je ohmatávať, dotýkať sa. Ak by to bolo takto, nositeľ tohto prímena zrejme z nejakého dôvodu zvykol často niečo (niekoho?) omakávať, ohmatávať a preto ho začali prezývať makaš.
Čo je zaujímavé, v Brezne a v Čiernom Balogu sa vyskytuje podobné priezvisko Makuša, ktoré tu má najvyšší výskyt z celého Slovenska. Či mám podobný pôvod ako prímeno Makaš, neviem.
Jozef starší sa z pôvodného sídla línie Kubovčiak, z Gašparova, zrejme po svadbe presťahoval do Beňuša. Jozef mladší býval v Beňuši, neskôr v Pôbišove a mal troch dospelých synov.
Potomkovia najstaršieho syna Františka žijú v Beňuši a inde v okrese Brezno. Prostredný syn Viliam sa po druhej svetovej vojne s celou rodinou odsťahoval z Pôbišova do okresu Žiar nad Hronom, kde jeho deti a vnuci žijú aj dnes, niektorí asi aj v Českej republike. Najmladší syn Eduard sa z Pôbišova odsťahoval do Braväcova, jeho potomkovia žijú v okrese Brezno.
Všetci členovia rodiny používajú priezvisko Faško.

Priložený súbor: