Rodina Rudáš

Rodina Rudáš (Od Rudášov)

Predkom tejto rodiny je Matej Faško (1840-1890) z Gašparova, syn Mateja Faška staršieho z línie Kubovčiak. Matejovými bratmi boli predkovia rodín Šimon 1878 (Anton) a Makaš (Jozef).
Prímeno Rudáš sa v matrike prvý krát vyskytlo pri mene Mateja v roku 1876, potom sa už používalo v prvej polovici 20. storočia skoro pri všetkých jeho potomkoch. Písalo sa Faško-Rudáš a niekedy v 20. storočí sa v tomto tvare pre časť rodiny stalo aj oficiálnym priezviskom. V databáze katastra nehnuteľností sa nachádza v tvaroch Faško aj Faško-Rudáš. Rudáš je jedno z dvoch prímen, ktoré sa v spojení s pôvodným priezviskom Faško stali zdvojeným priezviskom, druhým prípadom je priezvisko Faško-Kaclík.
Prímeno Rudáš je zrejme odvodené zo slova rudý vo význame červený (v češtine sa to používa dodnes). Pravdepodobne to znamená, že Matej, ako jeho prvý známy nositeľ, mal niečo výrazne červené (resp. ryšavé), najskôr vlasy alebo bradu, prípadne červenú tvár. Jeho potomkovia po ňom zdedili prímeno a možno aj „rudú“ - červenú farbu.
Matej sa zrejme po svadbe z Gašparova odsťahoval do Beňuša, kde mal dvoch synov. Starší syn Pavol mal tiež dvoch synov, obaja sa niekedy v polovici 20. storočia odsťahovali na Moravu, kde ich potomkovia žijú dodnes a používajú priezvisko Faško. O pôvodnom prímene ich rodiny už nevedia.
Mladší Matejov syn, tiež Matej, ostal bývať v Beňuši. Jeho potomkovia dnes bývajú v okrese Brezno a používajú zdvojené priezvisko Faško - Rudáš.

Priložený súbor: