Aktuality

09.02.2015 - Aktualizácia Breznianskej vetvy 1 a rodiny Knoška

Na stránke boli pridané .pdf súbory s aktualizovanými údajmi o Breznianskej vetve 1 a o rodine Knoška (línia Šimon, Beňušská vetva 1).

07.02.2015 - Valaskobelianska vetva 2 - aktualizácia

Na stránke bol aktualizovaný .pdf súbor s textovými informáciami o Valaskobelianskej vetve 2, ktorej členovia dnes žijú v USA.

04.02.2015 - Komlóšska vetva - aktualizácia

Na stránke Komlóšskej vetvy rodu boli aktalizované textové informácie ako aj .pdf súbor s rodokmeňom. Súvislú líniu vetvy sa podarilo rozšíriť o ďalšiu generáciu do minulosti - do začiatku 19. storočia.

22.01.2015 - Aktualizácia rodín Škríp a Filip 1850 a Valaskobelianskej vetvy 1

Na stránke boli aktualizované textové súbory v rodine Škríp (línia Jančiar, Beňušská vetva 1), v rodine Filip 1850 (línia Jančiar, Beňušská vetva 1) a vo Valaskobelianskej vetve 1.

20.01.2015 - Opätovná aktualizácia rodiny Šimon 1878 z USA

Po získaní nových údajov bol na stránku opäť pridaný aktualizovaný súbor s údajmi o rodine Šimon 1878 (Beňušská vetva 2, línia Kubovčiak), ktorej členovia žijú v USA.

05.01.2015 - Aktualizácia rodiny Šimon 1878 z USA

Na stránku bol pridaný aktualizovaný súbor s údajmi o rodine Šimon 1878 (Beňušská vetva 2, línia Kubovčiak), ktorej členovia žijú v USA.

04.01.2015 - Aktualizácia línií Mišienec, Jančiar, Hurtiak a Kubovčiak

Na stránke boli aktualizované textové súbory v líniách Mišienec, Jančiar a Hurtiak - Obaľok (všetky Beňušská vetva 1) a v línii Kubovčiak (Beňušská vetva 2).

04.01.2015 - Výročia v roku 2015

V časti Štatistiky a zaujímavosti boli v doplnené okrúhle výročia v roku 2015, ktoré sa týkajú rodu Faško alebo lokalít, kde rod žije.

01.01.2015 - Aktualizácia štatistík

V časti Štatistiky a zaujímavosti boli v rubrike Zaujímavosti aktualizované údaje so stavom k 31. 12. 2014.

28.10.2014 - Nové fotografie osôb

Pri niektorých rodinách boli doplnené fotografie starších členov týchto rodín. Konkrétne ide o rodiny - Boraj, Kundriak, Spôjdik, Pražiak, Obaľok a Dídaj.