Aktuality

02.12.2020 - Opustila nás najstaršia členka rodu

Dňa 13. novembra 2020 nás vo veku 101 rokov opustila pani Vierka Fašková z Liptovského Mikuláša. Pochádzala z breznianskej vetvy Faškovcov č. 1 a bola najstaršou známou členkou nášho rodu. Viac o jej živote je uvedené na tejto stránke. Nech odpočíva v pokoji.

28.08.2020 - Aktualizácia rodín

Na stránke boli aktualizované textové .pdf súbory v Breznianskej vetve 1 a v rodine Makaš (línia Kubovčiak v Beňušskej vetve 2).

31.05.2020 - Odložené stretnutie Manošovcov a Krčmárovcov

Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie organizátori presúvajú avizované stretnutie potomkov rodiny Faškovcov s prímenom Manoš a Krčmár na rok 2021 Bližšie informácie budú známe najneskôr začiatkom roka 2021.

21.05.2020 - Novinky z najstaršej histórie Filipova

V breznianskej matrike sa mi podarilo nájsť možné zmienky o najstaršej histórii Filipova. Tým pádom by sa založenie beňušskej osady Filipovo posunul z roku 1710 na rok 1684 a možno až pred rok 1659. Viac v časti história.

21.05.2020 - Stretnutie Manošovcov a Krčmárovcov

Odložené na rok 2021 !
Potomkovia rodiny Faško - Manoš chystajú v auguste 2020 rodinné stretnutie, na ktoré pozývajú všetkých potomkov rodiny Faškovcov s prímenami Manoš a Krčmár a to nie len Faškovcov v mužskej línii, ale všetkých potomkov, aj v ženskej línii. Pozvánku je zverejnená aj na tejto stránke priamo pri rodine Manoš. V ženskej línii k nim patrím aj ja. Ak to dovolí súčasná situácia, v auguste sa stretneme vo Filipove.

21.05.2020 - Aktualizácia niektorých rodín

Na stránke boli aktualizované textové .pdf súbory v Beňušskej vetve 1 v rodinách Šugár (línia Mišienec), Knoška (línia Šimon) a Škríp (línia Jančiar) a v Beňušskej vetve 2 v rodine Andel (línia Faško-Kaclík).

19.11.2019 - Pani Vierka má 100 rokov

Pani Vierka Fašková z Breznianskej vetvy 1 je najstaršou členkou nášho rodu. V októbri 2019 oslávila krásne jubileum - okrúhlych 100 rokov. Pripájame sa ku gratuláciám a pani Vierke želáme veľa zdravia.

19.11.2019 - Aktualizácia rodín Manoš, Boraj a Obaľok

Na stránke boli do značnej miery zaktualizované informácie v textovom .pdf súbore pri rodine Manoš (línia Jančiar v Beňušskej vetve 1). Zároveň boli skompletizované aj fotky všetkých starších členov tejto rodiny.
Pri rodinách Boraj (línia Faško-Kaclík v Beňušskej vetve 2) a Obaľok (línia Hurtiak v Beňušskej vetve 1) boli doplnené niektoré novozískané fotografie členov týchto rodín.

26.06.2019 - Aktualizácia rodinnej kroniky

Doplnené boli aktuálne rodinné udalosti v roku 2019.

26.06.2019 - Aktualizácia viacerých rodín

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodinách Kolár (línia Mišienec) a Papušiak (línia Šimon), obe v Beňušskej vetve 1, ďalej pri rodine Boraj (línia Faško-Kaclík) v Beňušskej vetve 2 a aj v Zemianskej vetve 1 a Valaskobelianskej vetve 2.