Aktuality

23.02.2019 - Aktualizácia viacerých beňušských rodín

Boli aktualizované niektoré informácie v textových .pdf súboroch pri rodinách Manoš, Cifrík a spol., Škríp a Končiš a spol. (všetky z línie Jančiar v Beňušskej vetve 1), ďalej pri rodine Frntol (línia Mišienec, Beňušská vetva 1) a aj pri rodine Motoška a Chyžka (línia Faško-Kaclík v Beňušskej vetve 2).

23.02.2019 - Aktualizácia viacerých vetiev a línií

Na stránke boli aktualizované informácie zo staršieho obdobia v textových .pdf súboroch viacerých vetiev a línií a to - Breznianska (evanjelická) vetva 2, Beňušská (katolícka) vetva 1 a vrámci nej línie - Mišienec, Šimon, Jančiar a Hurtiak-Obaľok, ďalej Beňušská (katolícka) vetva 2 a vrámci nej línie - Kubovčiak a Faško-Kaclík.

13.01.2019 - Publikované články

V hlavnom menu bola vytvorená nová podstránka Publikované články, kde sú prístupné články o histórii Beňuša, ktoré mi boli uverejnené v obecných novinách Beňušan.

12.01.2019 - Aktualizácia viacerých beňušských rodín

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch viacerých pôvodom beňušských rodín. V Beňušskej vetve 1 a v línii Jančiar to boli rodiny Daniel 1810, Filip 1850 a Končiš a spol.. V Beňušskej vetve 1 a línii Mišienec bola aktualizovaná rodina Šúfik a v Beňušskej vetve 2 a línii Kubovčiak bola aktualizovaná rodina Makaš.

11.01.2019 - Nová podstránka Rodinná kronika

Bola vytvorená nová podstránka Rodinná kronika, kde sú zapisované rodinné udalosti, ktoré sa v rode udiali v nedávnom období. Zároveň bola na podstránke Štatistiky a zaujímavosti zrušená časť o výročiach.

11.01.2019 - Databáza priezvisk aktualizovaná

Na podstránke Štatistiky a zaujímavosti boli aktualizované zoznamy priezvisk, ktoré sa nachádzali v databáze v roku 2018.

10.01.2019 - Aktualizácia Breznianskej vetvy 1 a rodín Pražiak a Jozef 1802-Valaská

Na stránke boli doplnené a aktualizované informácie v textových .pdf súboroch o Breznianskej (evanjelickej) vetve 1, o rodine Pražiak (línia Šimon v Beňušskej vetve 1) a o rodine Jozef 1802 z Valaskej (línia Jančiar v Beňušskej vetve 1).

06.01.2019 - Opustil nás Vladímír Faško

Rok 2019 začíname smutnou správou. Vo veku 78 rokov nás opustil Ing. Vladimír Faško. Pochádzal z Breznianskej (evanjelickej) vetvy 1. V rokoch 1994 až 2002 bol primátorom Brezna. Česť jeho pamiatke.

18.09.2018 - Aktualizácia rodín Rudáš a Kanclík (Bungaj)

Na stránku boli doplnené aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodine Rudáš (línia Kubovčiak v Beňušskej vetve 2) a pri rodine Kanclík resp. Bungaj (línia Faško-Kaclík v Beňušskej vetve 2).

14.09.2018 - Aktualizácia rodín Šimon 1878, Drobec a Komlóšskej vetvy

Na stránku boli pridané aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodine Šimon 1878 (línia Kubovčiak v Beňušskej vetve 2), pri rodine Drobec (línia Faško-Kaclík v Beňušskej vetve 2) a v Komlóšskej vetve.