Aktuality

23.01.2011 - Rodina Hurtiak - Obaľok

Do Beňušskej vetvy 1 bola pridaná línia Hurtiak a do nej rodina Obaľok, v ktorej sa používali prímená Hurtiak, Obaľok, Spôjdik a Spoza plota.

17.01.2011 - Ahoj

Ďakujem Vám za reakcie na stránku. Obzvlášť jedna ma mimoriadne potešila. Vďaka tomu sa zrejme podarilo spojiť prvé tri rodové vetvy - Učiteľskú, Zemiansku 1 a Nemeckú. Síce som toto spojenie predpokladal, ale teraz už existuje priama línia od najstaršej osoby v rodokmeni z Učiteľskej vetvy zo začiatku 17. storočia, cez Zemiansku vetvu 1 v polovici 17. storočia až po Nemeckú vetvu a jej súčasných potomkov v Nemecku, ktorí mi to teraz potvrdili. Podrobnosti neskôr, keď to spracujem.

16.01.2011 - Vitajte!

Práve bola spustená webová stránka o rode Faškovcov. Keďže moja rodina používa prímeno Kristián, je dnešný dátum trochu symbolický, pretože meniny má Kristína, ženský variant mena Kristián.
Budem sa snažiť, aby ste na tejto adrese našli niečo zaujímavé, ale privítam aj Vaše postrehy a pripomienky.
Braňo