Aktuality

16.08.2018 - Aktualizácia Valaskobelianskej vetvy 1

Na stránke bol pridaný .pdf súbor s aktualizovanými údajmi o Valaskobelianskej vetve 1.

12.01.2018 - Súpisy obyvateľov z roku 1674

Na stránke v časti Štatistiky a zaujímavosti - Sčítania boli pridané výbery zo súpisov obyvateľov Brezna z roku 1674 a zo zoznamu konvertitov Beňuša tiež z roku 1674.

09.01.2018 - Opustil nás najstarší mužský člen rodu

Na konci roka 2017 nás opustil František Faško z Janovej Lehoty. Pochádzal z rodiny s prímenom Kolár a bol asi najstarším mužským členom nášho rodu. Dožil sa 96 rokov a 7 mesiacov. Nech odpočíva v pokoji.

09.01.2018 - Aktualizácia štatistík

V časti Štatistiky a zaujímavosti bola aktualizovaná časť zaujímavosti. Databáza Faškovcov už presiahla počet 5 400 osôb.

20.12.2017 - Aktualizácia rodín - Filip 1860 a Kováč

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodine Filip 1860 (línia Šimon v Beňušskej vetve 1) a pri rodine Kováč (línia Šimon v Beňušskej vetve 1).

01.12.2017 - Aktuality z Valaskej Belej

Pri Valaskobelianskej vetve boli doplnené sprievodné texty a fotografie, získané pri návšteve Valaskej Belej začiatkom tohto leta.

04.10.2017 - Aktualizácia rodiny Knoška

Na stránke bol pridaný .pdf súbor s aktualizovanými údajmi o rodine Knoška (línia Šimon, Beňušská vetva 1).

02.07.2017 - Aktualizácia rodín - Andel a Kolár

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodine Andel (línia Faško-Kaclík v Beňušskej vetve 2) a pri rodine Kolár (línia Mišienec v Beňušskej vetve 1).

11.01.2017 - Aktualizácia štatistík

V časti Štatistiky a zaujímavosti bola aktualizovaná časť Zaujímavosti. Databáza Faškovcov už presiahla počet 5 100 osôb.

05.12.2016 - Aktualizácia rodiny Kolár

Na stránke boli aktualizované viaceré informácie v textovom .pdf súbore pri rodine Kolár (línia Mišienec v Beňušskej vetve 1) a boli doplnené aj viaceré fotografie členov tejto rodiny.