Aktuality

26.11.2016 - Aktualizácia rodín - Obaľok a Manoš

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodine Obaľok (línia Hurtiak v Beňušskej vetve 1) a pri rodine Manoš (línia Jančiar v Beňušskej vetve 1).

17.11.2016 - Aktualizácia rodín - Kundriak a Kanáľ

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodine Kundriak (línia Faško-Kaclík v Beňušskej vetve 2) a pri rodine Kanáľ (línia Šimon v Beňušskej vetve 1).

25.04.2016 - Odišla najstaršia členka rodu

Minulý mesiac v meste Pittsburgh (USA) zomrela Margaret Ponist, rodená Kaclik. Bola dcérou Johna Kaclika, ktorý ešte ako Ján Faško-Kaclík z rodiny Kanclík odišiel pred prvou svetovou vojnou z Beňuša-Filipova do USA a usadil sa v mestách Braddock resp. Pittsburgh v Pennslyvánii. Margaret bola najstaršou členkou nášho rodu a práve dnes by sa dožila 99 rokov. Nech odpočíva v pokoji.

20.04.2016 - Aktualizácia rodín

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodine Cifrík, Dídaj a Chrmaj (línia Jančiar v Beňušskej vetve 1) a pri rodine Končiš, Palík, Mačic, Jančiar a Zemko (tiež línia Jančiar v Beňušskej vetve 1).

16.01.2016 - Stránka má 5 rokov

Dnes je to 5 rokov ako funguje táto stránka. V podstránke Štatistiky a zaujímavosti bola aktualizovaná časť Zaujímavosti. Databáza Faškovcov už presiahla počet 5 000 osôb.

01.12.2015 - Aktualizácia rodín

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodinách Kolár a Šugár (obe z línie Mišienec v Beňušekej vetve 1), pri rodine Makaš (z línie Kubovčiak v Beňušskej vetve 2) a pri rodinách Miškár a Boraj (obe z línie Faško-Kaclík v Beňušekej vetve 2).

29.10.2015 - Počty súčasných Faškovcov

Z odhadovaných cca 950 v súčasnosti žijúcich členov rodu mám v databáze zaznamenaných cca 770 osôb. Ich prehľady podľa vetiev a rodín sú uvedené tu

29.10.2015 - Faškovci v samospráve

Niektorí členovia rodu boli v minulosti na čele samosprávy v Brezne alebo v Beňuši ako richtári, mešťanostovia, primátori alebo predsedovia výboru. Ich prehľad je uvedený tu

01.03.2015 - Podpis Faška z roku 1647 !

Na internete sa mi podarilo nájsť najstarší vlastnoručný podpis Faška starý 368 rokov! Detail z listu, ktorý napísal v roku 1647 jeden z najvýznamnejších členov rodu - magister Jakub Faško zo zemanskej vetvy, som zverejnil v časti známejší členovia rodu.

01.03.2015 - Aktualizácia rodín

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodinách Pražiak (línia Šimon, Beňušská vetva 1), Kanclík a Kristián (obe línia Faško-Kaclík, Beňušská vetva 2) a pri Valaskobelianskej vetve 1.