Content of the page

Úvod - Introduction
O mne – About me
Pôvod rodu – Origin of our family
Výklad mena – Origin of our surname
Rozšírenie a početnosť – Distribution and frequency of the members
Používanie prímen – Using the additional names (nicknames)
Rodové vetvy – Family branches - informations about all branches (vetva) - lines (línia) - families (rodina)
Známejší členovia rodu – Famous members of our family
Život predkov – Life of our ancestors (woodcutters in Beňuš)
DNA test - results of DNA test
Štatistiky a zaujímavosti – Statistics and interesting facts
Zdroje informácií –Source of information
Fórum - Forum
Kontakty – Contacts

Výzva – Challenge (to correct and add new informations and photos)